خانه / بایگانی برچسب: سانتریفیوژ

بایگانی برچسب: سانتریفیوژ

جزء به جزء کردن سلولی چیست؟

میکروسکوپ ها مهمترین ابزار های سلول شناسی یعنی مطالعه ی ساختار های سلول هستند. اما توصیف ساده اندامک های متنوع سلولی نقش یا عملکرد آنها را مشخص نمی کند. از همکاری سلول شناسی با بیوشیمی، دانش سلولی جدیدی ایجاد شده است .این تکنیک بیوشیمیایی که  جزءبه جزء کردن سلولی  نام …

توضیحات بیشتر »